BANKA YAZILI SINAVLARI ÖRNEK SORULAR 35850 TL paran var.3 tane 1000 bankanot,4 tane 50 kuruş,5 tane 500 ytllik olacak şekilde ayırınız Geriye ne kadar kalır Çek nedir ? Ciro nedir ? Devlet tahvili nedir ? Disponibilite nedir ? FED nedir ? Hazine bonosu nedir? İnterbank nedir ? Konvertibilite nedir ? Kredi riski nedir ? Munzam karşılıklar nelerdir ? Maliye bakanımızın ismi? BDDK nedi DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

YETENEK TESTİ – 1 – 1)Babanın yaşı 35. 2 çocuğunun yaşlarının toplamı 15 tir,baba 50 yaşına geldiğinde,çocuklarının yaş toplamıyla farkı ne kadar olur? a) 5 b)15 c)20 d) 30 2)Emre Tayfun a borçludur,Tayfun Serdar dan alacaklıdır,Veli Emre ye borçldur, borcu olmayan kimdir? a)Emre b)Tayfun c)Veli d)Serdar 3)ayak için diz ne ise el için….. odur. a)Bilek b)Dirse DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

1)imparatorluk kelimesinin harfleriyle hangisi yazılamaz ? a)koltuk b)otluk c)parti d)kitap 2)GTVMNAAA harfleri anlamlı hale geldiğinde hangisinin ismi olur ? a)dağ b)şehir c)nehir d)ülke 3)X0000XX000XXX…. boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir? a)000XXX b)00XXXX c)XX00XX d)XXX000 4)FEDAİ için GFEBJ neyse NMTİY için de …. odur ? a)OFGRT b)ONHGF c)ONUJZ d)ONUK 5)”Sa DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Gişe yetkilisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Mesai saati başlamadan önce gişe gün başı hazırlığını yapmak, b) Şube mevduat ve kredi hesaplarına nakit veya çekle p DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Paranın asıl fonksiyonları şunlardır: 1. Değer Ölçüsü Olmak: Para, mübadele konusu olan mal ve hizmetlerin hesaplanmasında ortak bir ölçü, hesap ünitesidir. Mübadele edilen mal ve hizmetlerin birimi karşılığında ödenen para miktarına fiat denir. Para mutlak bir ölçü değildir. Değer ölçüsü olarak paranın da değeri değişebilir. Para değerindeki değişmeler gene DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Para Özellikleri Paranın taşıması gereken özellikler şunlardır: 1. Kabul edilirlik: Paranın taşıması gereken en önemli özellik genel kabul görmesidir. İnsanların dolaşımdaki paraya güvenleri olduğu sürece bu durum sürecektir. Güven ortadan kalktığı zaman kabul edilirlik de ortadan kalkacaktır. 2. Değerin İstikrarı: Paranın istikrarlı bir değere sahip olması üret DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

MALİYE 1. Geniş anlamda ve dar anlamda kamu harcamasını açıklayınız. 2. Genel ve Katma Bütçe nedir? Aralarındaki fark nedir? VERGİ 1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerini açıklayınız. 2. Muafiyet ve İstisna nedir? Aralarındaki farkı açılayınız. MEDENİ HUKUK 1. İkametgah nedir? Unsurları nelerdir? Kimler zorunlu İkametgaha tabidir? 2. Zilyetlik nedir? Unsurları nelerdir? Zil DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Para piyasası, mali piyasanın bir alt piyasasıdır. Vadesinin kısa olması nedeniyle sermaye piyasasından ayrılmaktadır. Buna göre vadesi 1 yıldan kısa olan fon arz ve talebinin kar şılaştığı piyasalara para piyasası denmektedir. Bu tanımlar dikkate alındığında piyasaları enstrümanlara göre ayırmanın çok da anlamlı olmadığı ortaya çıkacaktır. Zi ra kamunun ihraç DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye’de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, banka ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla 31 Ağustos 20 DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Mevduat Bankaları, Daha çok Mevduat toplama ve bu kaynakla ticaret ve üretimin finansmanını sağlayan mevduat bankaları, genelde 1 yıla kadar olan kısa vadeli işlemlere yoğunlaşır. Mevduat bankaları fon aktarımı yanı sıra birçok bankacılık ürünü ile hizmet sunan kurumlardır. Katılım Bankaları , Mevduat bankalarına benzer nitelikte olan fakat mevduat bankalarındaki sabi DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123
KAPAT
Banka Sınavı - Banka Sınavları - Bankacılık Sınavları
zzsdc